آخرین مطالب

دانلود پروژه طراحی ریل تابلویی (دین ریل DIN Rails )

دانلود پروژه طراحی ریل تابلویی (دین ریل DIN Rails )

نوع فایل: SOLIDWORKS حجم فایل :1 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی شفت انعطاف پذیر (کوپلینگ)

دانلود پروژه طراحی شفت انعطاف پذیر (کوپلینگ)

نوع فایل:  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :6 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی تریلر لوبوی (Lowboy Trailer)

دانلود پروژه طراحی تریلر لوبوی (Lowboy Trailer)

نوع فایل:,STL  , STEP / IGES حجم فایل :67 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی چرخدنده کرمی (worm gear)

دانلود پروژه طراحی چرخدنده کرمی (worm gear)

نوع فایل: KOMPAS-3D, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :16 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir