.موضوع : فیلم آموزش خط تولید نمک خورشیدی

حجم : 31 مگابایت

منبع : دیسکاوری چنل

زبان : انگلیسی

بازنشر :فوت کوزه گری