صندوقچه

دانلود پروژه  SOLIDWORKS, STEP / IGES ماشین بالابر

دانلود پروژه SOLIDWORKS, STEP / IGES ماشین بالابر

نوع فایل:  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :۱۴ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه FBX ,gltf کاراکترهای انیمه

دانلود پروژه FBX ,gltf کاراکترهای انیمه

نوع فایل:FBX ,gltf حجم فایل : ۵ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه Autocad , DWG پارک و استخر خصوصی مدرن

دانلود پروژه Autocad , DWG پارک و استخر خصوصی مدرن

نوع فایل  :Autocad , DWG حجم فایل :۱ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه STEP / IGES چرخ حمل بار خانگی

دانلود پروژه STEP / IGES چرخ حمل بار خانگی

نوع فایل :  STEP / IGES حجم فایل :۳۸ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه FBX و gltf اژدها آتشین

دانلود پروژه FBX و gltf اژدها آتشین

نوع فایل:FBX ,gltf حجم فایل :۵۰ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir  

دانلود پروژه Autocad نقشه فرودگاه هلیکوپتر (هلی پورت , بالگردگاه)

دانلود پروژه Autocad نقشه فرودگاه هلیکوپتر (هلی پورت , بالگردگاه)

نرم افزار :Autocad حجم فایل : ۱ مگابایت

دانلود پروژه  STEP / IGES سیستم انتقال قدرت بدون چرخ دنده

دانلود پروژه STEP / IGES سیستم انتقال قدرت بدون چرخ دنده

نوع فایل :  STEP / IGES حجم فایل : ۳۵ مگابایت

دانلود پروژه dae و gltf قطار قدیمی

دانلود پروژه dae و gltf قطار قدیمی

نوع فایل:dae ,gltf حجم فایل : ۴۰ مگابایت

دانلود پروژه Autocad نقشه هتل لوکس

دانلود پروژه Autocad نقشه هتل لوکس

نرم افزار :Autocad حجم فایل : ۱ مگابایت

دانلود پروژه sketch up اتاق نشیمن مدرن

دانلود پروژه sketch up اتاق نشیمن مدرن

نوع فایل: sketch up حجم فایل : ۱۷۱ مگابایت