فایل های فنی

دانلود پلان شهربازی

دانلود پلان شهربازی

شهربازی پارکی است که از وسایل سرگرمی و تفریحی و همچنین سواری برای سرگرم کردن گروه بزرگی از مردم تشکیل شده است که نسبت به پارک‌های ساده و یا زمین‌های بازی داخل شهری، امکانات سرگرم کنندهٔ بیشتری دارند. به طور کلی ۲ نوع شهربازی داریم : شهر بازی سرپوشیده و سرباز که در شهر بازی […]