دانلود پروژه های نرم افزاری

دانلود پروژه طراحی سفینه فضایی تخیلی

دانلود پروژه طراحی سفینه فضایی تخیلی

نوع فایل:FBX حجم فایل : ۴۴ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دستگاه فروش اتوماتیک قهوه (وندینگ)

دانلود پروژه طراحی دستگاه فروش اتوماتیک قهوه (وندینگ)

نوع فایل:,  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : ۹ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی و دکوراسیون داخلی مدرن Interior Design

دانلود پروژه طراحی و دکوراسیون داخلی مدرن Interior Design

نوع فایل:obj حجم فایل : ۹۸ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی تخت خواب دونفره

دانلود پروژه طراحی تخت خواب دونفره

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : ۹ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی انواع میوه و سبزیجات لوپولی Lowpoly

دانلود پروژه طراحی انواع میوه و سبزیجات لوپولی Lowpoly

نوع فایل:FBX حجم فایل : ۸۹ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

نوع فایل:obj حجم فایل : ۶۶ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی جعبه چوبی تزیینی

دانلود پروژه طراحی جعبه چوبی تزیینی

نوع فایل: STL حجم فایل : ۷ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی مردم (جمعیت) لوپولی Lowpoly

دانلود پروژه طراحی مردم (جمعیت) لوپولی Lowpoly

نوع فایل:FBX حجم فایل : ۴ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : ۲۳۶۰ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir