دانلود پروژه های نرم افزاری

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

نوع فایل:obj حجم فایل : 66 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی جعبه چوبی تزیینی

دانلود پروژه طراحی جعبه چوبی تزیینی

نوع فایل: STL حجم فایل : 7 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی مردم (جمعیت) لوپولی Lowpoly

دانلود پروژه طراحی مردم (جمعیت) لوپولی Lowpoly

نوع فایل:FBX حجم فایل : 4 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 2360 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی قلعه باستانی

دانلود پروژه طراحی قلعه باستانی

نوع فایل:obj حجم فایل : 35 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی میز تنیس (پینگ پنگ)

دانلود پروژه طراحی میز تنیس (پینگ پنگ)

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 11 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی تپه خاک

دانلود پروژه طراحی تپه خاک

نوع فایل:FBX حجم فایل : 80 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی وان حمام مدرن

دانلود پروژه طراحی وان حمام مدرن

نوع فایل: STEP / IGES حجم فایل : 10 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی مجسمه نیکوکاری The Charity

دانلود پروژه طراحی مجسمه نیکوکاری The Charity

نوع فایل:FBX حجم فایل : 27 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir