دانلود پروژه های نرم افزاری

دانلود پروژه طراحی موتور دوقلو ال شکل دوکاتی ۹۰۰ سی سی

دانلود پروژه طراحی موتور دوقلو ال شکل دوکاتی ۹۰۰ سی سی

نرم افزار : SOLIDWORKS ,STEP/ IGES حجم فایل :۱۵۴ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی ماشین آتش نشانی

دانلود پروژه طراحی ماشین آتش نشانی

نرم افزار : SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۱۳۵ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی قرقره (پولی)

دانلود پروژه طراحی قرقره (پولی)

نرم افزار :SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۳ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دیفرانسیل

دانلود پروژه طراحی دیفرانسیل

نرم افزار : INVENTOR ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۸ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دریل شارژی (بی سیم)

دانلود پروژه طراحی دریل شارژی (بی سیم)

نرم افزار : SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۱۲۱ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی چرخ عقب دوچرخه

دانلود پروژه طراحی چرخ عقب دوچرخه

نرم افزار : SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۲۵ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی موتور دوقلو وی شکل Engine V Twin

دانلود پروژه طراحی موتور دوقلو وی شکل Engine V Twin

نرم افزار : SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۵۹۰ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی پیچ چوب

دانلود پروژه طراحی پیچ چوب

نرم افزار :SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۱۶ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی پروانه ۵ پره

دانلود پروژه طراحی پروانه ۵ پره

نرم افزار : Pro/Engineer Wildfire, AutoCAD, SOLIDWORKS ,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۵ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی موتور ۴ سیلندر ۲ لیتری

دانلود پروژه طراحی موتور ۴ سیلندر ۲ لیتری

نرم افزار : PTC Creo Elements,Inventor,STL ,STEP/ IGES حجم فایل :۸۴۰ مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir