فیلم های رشته مکانیک

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث  درس ارتعاشات و امواج می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :ارتعاشات مکانیکی و امواج، اسیلاتورها،  تابش الکترو مغناطیسی، آلات موسیقی، غروب قرمز، نور، رنگین کمان، هاله، پرتو ایکس، ستاره های نوترونی، سیاه چاله […]

فیلم آموزشی درس مکانیک کلاسیک دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس مکانیک کلاسیک دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث مکانیک کلاسیک می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : مفاهیم اساسی مکانیک نیوتنی، مکانیک سیالات،  نظریه جنبشی گاز و موضوعات جالب دیگر  مانند :ستاره های دوتایی، ستاره نوترونی، سیاه چاله ها، پدیده […]