فیلم های رشته برق و الکترونیک

فیلم آموزشی درس مدارهای الکترونیکی دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس مدارهای الکترونیکی دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مباحث درس مدارهای الکترونیکی می پردازد که توسط پروفسور آنانت آگاروال در دانشگاه MIT ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: resistive elements and networks; independent and dependent sources; switches and MOS transistors; digital abstraction; amplifiers; energy storage elements; dynamics of first- and second-order networks; design in […]

فیلم آموزشی درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :مفاهیم الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک و موضوعات جالب دیگر  مانند :رعد و برق، ضربان ساز قلب، شوک الکتریکی ، الکتروکاردیوگرام، آشکارسازهای فلزی، […]