فیلم های رشته ریاضی

فیلم آموزشی درس جبر دانشگاه یوتا امریکا

فیلم آموزشی درس جبر دانشگاه یوتا امریکا

این فیلم آموزشی به مبحث جبر می پردازد که بر اساس کتاب لارسون و هوستلر در دانشگاه یوتا امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :اصول جبر , معادلات خطی ,نمودار ها و… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس دیفرانسیل و انتگرال دانشگاه میزوری امریکا

فیلم آموزشی درس دیفرانسیل و انتگرال دانشگاه میزوری امریکا

این فیلم آموزشی به مبحث دیفرانسیل و انتگرال می پردازد که توسط  پروفسور ریچارد دلاوار در