فیلم های رشته دندانپزشکی

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

این مجموعه فیلم آموزشی دانشگاهی شامل تدریس پروفسور اریک لندر استاد تمام دانشگاه MIT و رهبر پروژه ژنوم انسان و پروفسور رابرت ای وینبرگ برنده مدال ملی علوم ۱۹۹۷ است .مسائلی که در این درس به آن پرداخته میشود عبارت اند از : اصول اساسی بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی , عملکرد […]

فیلم آموزشی درس پاتولوژی دهان دانشگاه میشیگان امریکا

فیلم آموزشی درس پاتولوژی دهان دانشگاه میشیگان امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس آسیب شناسی دهان می پردازد که توسط اساتید دانشگاه میشیگان امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: Denture Hyperplasia (Epulis Fissuratum), Odontoma, Examination for Oral Cancer, Hairy Tongue, Bilateral Muscular Hypertrophy, Chewing Gum Glossitis, Ehlers Danlos Syndrome, Virus Warts, Nicotinic Stomatitis, Gingival Hyperplasia Edentulous Alveolar Ridges, […]

فیلم آموزشی درس آناتومی دندان دانشگاه میشیگان امریکا

فیلم آموزشی درس آناتومی دندان دانشگاه میشیگان امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس آناتومی دندان می پردازد که توسط اساتید دانشگاه میشیگان امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد : Primary Dentition, The Neurovascular Supply of the Mid-Face, Maxillary Premolars, Maxillary Molars Review, Maxillary Incisors, Mandibular Premolars Review, Mandibular Molars Review, Mandibular Incisors, Canines (Cuspids) Review, Review of Respiratory […]