فیلم های رشته حسابداری

فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

این فیلم آموزشی به بررسی درس اقتصاد مالی می پردازد که توسط کریس بروکس در دانشگاه کمبریج ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:رگرسیون خطی-رگرسیون چندگانه-نسبت تی – آزمون فرضیه-مدل قیمت گذاری-CLRM -همبستگی -Multicollineartity -مدلسازی فصلی در… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس بازارهای مالی دانشگاه ییل امریکا

فیلم آموزشی درس بازارهای مالی دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس بازارهای مالی می پردازد که توسط رابرت جی شیلر و پروفسور آرتور اوکان در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:تئوری های مالی-بررسی نقاط ضعف و قوت نهادهای… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس حسابداری مالی کالج جانسون امریکا

فیلم آموزشی درس حسابداری مالی کالج جانسون امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث  درس حسابداری مالی می پردازد که توسط دیوید کراگ استاد کالج جانسون امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:مفاهیم حسابداری عمومی–تجزیه و تحلیل معامله–صورتهای مالی–بستانکارو بدهکار –تجزیه و تحلیل و ثبت… ادامه مطلب