فیلم های رشته روانشناسی

فیلم آموزشی درس روانشناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

فیلم آموزشی درس روانشناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

این فیلم آموزشی به مباحث درس روانشناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور جان کیل در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :مفهوم روانشناسی،مشکلات روان شناسی و …

فیلم آموزشی درس آشنایی با روانشناسی دانشگاه ییل امریکا

فیلم آموزشی درس آشنایی با روانشناسی دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس آشنایی با روانشناسی می پردازد که توسط پروفسور پائول بلوم در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: بررسی مسائلی نظیر ادراک، ارتباطات، یادگیری، حافظه، تصمیم گیری، مذهب و عقاید، عشق، شهوت، گرسنگی، هنر، داستان، و رویا در انسان . مدت آموزش: […]