فیلم های رشته اقتصاد

فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

این فیلم آموزشی به بررسی درس اقتصاد مالی می پردازد که توسط کریس بروکس در دانشگاه کمبریج ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:رگرسیون خطی-رگرسیون چندگانه-نسبت تی – آزمون فرضیه-مدل قیمت گذاری-CLRM -همبستگی -Multicollineartity -مدلسازی فصلی در بازارهای مالی- پارامتر پایداری-روشهای ساخت مدل های اقتصاد سنجی-رتبه اعتباری اوراق قرضه-Cointegration- و … مدت […]

فیلم آموزشی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست می پردازد که توسط پروفسور دیوید زت لند در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:بررسی اقتصاد خرد با تاکید بر منابع طبیعی و کشاورزی و مسائل زیست محیطی مدت آموزش: ۱۸۰۰ دقیقه زبان آموزش : انگلیسی حجم :  […]