فیلم های رشته علوم سیاسی

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی می پردازد که توسط پروفسور مارک سوئر در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: اندیشه سیاسی آمریکایی آفریقایی-اندیشه سیاسی سیاه و سفید- تاریخ جنبش های اجتماعی آمریکایی آفریقایی- رابطه بین اندیشه سیاسی سیاه و سفید و  تفکر غربی و … […]

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس سیاست و استراتژی می پردازد که توسط پروفسور کاتلین باون در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: مقدمه ای بر مطالعه تعامل استراتژیک در برنامه های سیاسی . استفاده از نظریه بازی و دیگر استراتژی های مدلسازی در سیاست- درک بهتر از […]

فیلم آموزشی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس اقتصاد محیط زیست و سیاست می پردازد که توسط پروفسور دیوید زت لند در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:بررسی اقتصاد خرد با تاکید بر منابع طبیعی و کشاورزی و مسائل زیست محیطی مدت آموزش: ۱۸۰۰ دقیقه زبان آموزش : انگلیسی حجم :  […]