بقچه آموزشی

بقچه آموزشی خوکچه هندی

بقچه آموزشی خوکچه هندی

این بقچه آموزشی به تربیت و نگه داری از حیوانی باحال میپردازد! بقچه را بازکنید و کلی فیلم،کتاب و عکس درمورد خوکچه هندی بدست آورید! خوکچه هندی حیوانی اهلی و دوست داشتنی هست .این جانور  را خوک گینه (Guinea pig) می‌نامند. اما این حیوان نه به خوکها ربطی دارد نه به هندوستان نه حتی به […]