مشاغل فرهنگی

راهنمای پروانه كسب عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوارداران

راهنمای پروانه كسب عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوارداران

راهنمای پروانه كسب عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوارداران شامل مشاغل زیر است: خدمات عکاسي و فيملبرداري خدمات چاپ خدمات ماشين نويسي لابراتوار رنگی خدمات فتوکپي، زيراکس و اوزاليد خرده فروشي تجهيزات و لوازم عكاسي و فيلمبرداري خدمات مونتاژصدا و تصویرفیلم… ادامه مطلب