دانلود استاندارد ۹۹-۱۰۶۸۱

دانلود استاندارد ۹۹-۱۰۶۸۱
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت ۹۹-طبقه بندی کلی
چاپ: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۳
ICS_Code: 75/160/20
ICS_T1: فراورده های نفتی
رشته : کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه