دانلود استاندارد ۱۱۱۶۵
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: پایپوش -راهنمای نحوه انتخاب ،استفاده و نگه داری از پایپوش ایمنی ،پایپوش مشاغل و سایر وسایل حفاظت فردی مختص پا و ساق پا
تجدید نظر: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۴
ICS_Code: 13/340/10
ICS_T1: پایپوش
رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه