دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت ۱۶- تعیین خواص نوری -ماتی (پشت پوشی کاغذ) -روش آزمون انعکاس پراکنده
چاپ: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۴
ICS_Code: 86/060
ICS_T1: کاغذ –
رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه