دانلود استاندارد ۷-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۷-۱۰۰۸۷
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت ۷- تعیین خواص نوری -اندازه گیری درجه روشنی و رنگ ۶۵/۱۰ درجه سانتی گراد(نور روز در محیط بیرونی )
چاپ: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۳
ICS_Code: 85/060
ICS_T1: کاغذ-
رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه