دانلود استاندارد 13210

دانلود استاندارد 13210
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

20 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir

 


موضوع: بانکداری -پیام های ارتباط راه دور بانکداری-شماره شناسه تجاری (BIC)
تجدید نظر: 1
سال تصویب: 1394
ICS_Code: 03/060
ICS_T1: بانکداری-پیام
رشته : کمیته ملی استاندارد خدمات

یک دیدگاه