دانلود استاندارد 129

دانلود استاندارد 129

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

20 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir

 


موضوع: کود دی آمونیوم فسفات گرانوله-ویژگیها و روشهای آزمون
تجدید نظر: 3
سال تصویب: 1394
ICS_Code: 65/080
ICS_T1: کود دی آمونیوم
رشته : کمیته ملی استاندارد کودها و سموم

یک دیدگاه