دانلود استاندارد 10133

دانلود استاندارد 10133

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

20 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir

 


موضوع: صنایع دریایی -حفاظت از محیط زیست دریایی -واژگان پاسخ به نشت نفت
تجدید نظر: 1
سال تصویب: 1395
ICS_Code: 01/040/13,13/020/40,47/020/99
ICS_T1: محیط زیست
رشته : کمیته ملی استاندارد محیط زیست

یک دیدگاه