دانلود استاندارد 26-2-10817

دانلود استاندارد 26-2-10817
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

30 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: افزاره های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-26-آزمون ها -مه نمک
چاپ: 1
سال تصویب: 1395
ICS_Code: 33/180/20
ICS_T1: افزاره-اتصال
رشته : کمیته ملی استاندارد مخابراتبا هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
یک دیدگاه