دانلود استاندارد 10245

دانلود استاندارد 10245

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

20 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir

 


موضوع: یاتاقان های غلتشی -یاتاقان های شعاعی -رواداری های ابعادی و هندسی
تجدید نظر: 1
سال تصویب: 1394
ICS_Code: 21/100/20
ICS_T1: یاتاقان
رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی

یک دیدگاه