راهنمای مجوز تاسیس مراکز معاینه فنی

راهنمای مجوز تاسیس مراکز معاینه فنی
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
محتویات فایل دانلودی :

دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی بخش خصوصی

صدور مجوز تاسيس و فعاليت مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگین و نیمه سنگین

آیین نامه نحوه انجام معاینه فنی خودرو

فرآیند صدور برگ و برچسب معاینه فنی خودرو

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه