راهنمای اخذ مجوز موسسات پژوهشی

راهنمای اخذ مجوز موسسات پژوهشی
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
محتویات فایل دانلودی :

دستور العمل اجرايي  انواع موسسات پژوهشي

انواع موسسات پژوهشي دانشگاهي براساس هدف و زمينه فعاليت

انواع موسسات پژوهشي دانشگاهي برحسب ساختار

شرايط تاسيس انواع موسسات پژوهشي

انواع مجوزهای موسسات پژوهشي

مراحل تاسيس موسسات پژوهشي

نحوه پي گيري و صدور مجوز موسسات پژوهشي

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه