راهنمای مجوز تاسیس مهدکودک

راهنمای مجوز تاسیس مهدکودک
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
محتویات فایل دانلودی :

آیین نامه  تاسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک

تعریف انواع مهدهای کودک

راهنمای تأسیس مهدکودک

شرایط عمومی و اختصاصی موسس مهدکودک

شرایط عمومی و اختصاصی مسئول فنی مهدکودک

شرایط عمومی و اختصاصی مربی مهدکودک

ترکیب و تعداد نیروی انسانی موردنیاز مهدکودک

مدارک موردنیاز برای دریافت موافقت اصولی تاسیس مهدکودک

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت مهدکودک

مدارک مورد نیاز جهت  دریافت پروانه مسئول فنی مهدکودک

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه