راهنمای مجوز تاسیس پیش دبستانی

راهنمای مجوز تاسیس پیش دبستانی
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
محتویات فایل دانلودی :

شیوه های تشکیل دوره ي پیش دبستانی

شرايط تأسيس مراكز پيش دبستاني

وظايف اداري و آموزشي  پیش دبستانی

شرايط و ضوابط تشكيل كلاس هاي پيش دبستانی

شرايط ، ويژگي ها و وظايف موسس و مربی  پیش دبستانی

شرايط ثبت نام و پذيرش نوآموزان پیش دبستانی

برنامه و محتواي آموزشي دوره ی پيش دبستاني

شرايط و ويژگي هاي فضا و محيط آموزشي  پیش دبستانی

امكانات و وسايل مورد نياز  پیش دبستانی

امور مالي پیش دبستانی

شیوه ارزشيابي دوره پیش دبستانی

مؤلفه هاي نظارت بر مراکز پیش دبستانی

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه