دانلود استاندارد ۱-۱۰۲۵۲

دانلود استاندارد ۱-۱۰۲۵۲
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت ۱- الزام های اندازه شناختی و فنی
تجدید نظر: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۴
ICS_Code: 17/100
ICS_T1: نقاله
رشته : کمیته ملی استاندارد اوزان و مقیاسها

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه