دانلود استاندارد 1130

دانلود استاندارد 1130
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

20 درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir

 


موضوع: بسته بندی -بسته های کامل پرشده جهت حمل و نقل و بارهای واحد-آزمون لرزش با بسامد پایین ثابت
تجدید نظر: 1
سال تصویب: 1391
ICS_Code: 55/180/40
ICS_T1: بسته بندی و توزیع کالا
رشته : کمیته ملی استاندارد بسته بندی و سلولزی

یک دیدگاه