دانلود استاندارد ۱۱۳۰

دانلود استاندارد ۱۱۳۰
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: بسته بندی -بسته های کامل پرشده جهت حمل و نقل و بارهای واحد-آزمون لرزش با بسامد پایین ثابت
تجدید نظر: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۱
ICS_Code: 55/180/40
ICS_T1: بسته بندی و توزیع کالا
رشته : کمیته ملی استاندارد بسته بندی و سلولزی

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه