دانلود استاندارد ۱۰۹۰۰

دانلود استاندارد ۱۰۹۰۰
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
شماره استاندارد: ۱۰۹۰۰
موضوع: اندازه گیری فعالیت ضدباکتریی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل
تجدید نظر: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۱
ICS_Code: 83/080/01
ICS_T1: ضد باکتری
رشته : کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه