انجام پروژه سالیدورک

دانلود پروژه طراحی ریل تابلویی (دین ریل DIN Rails )

دانلود پروژه طراحی ریل تابلویی (دین ریل DIN Rails )

نوع فایل: SOLIDWORKS حجم فایل :1 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی شفت انعطاف پذیر (کوپلینگ)

دانلود پروژه طراحی شفت انعطاف پذیر (کوپلینگ)

نوع فایل:  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :6 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی چرخدنده کرمی (worm gear)

دانلود پروژه طراحی چرخدنده کرمی (worm gear)

نوع فایل: KOMPAS-3D, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :16 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی توربو شارژر

دانلود پروژه طراحی توربو شارژر

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :27 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی لولای درب

دانلود پروژه طراحی لولای درب

  نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :54 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی ویلچیر

دانلود پروژه طراحی ویلچیر

پیش نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES, 3ds Max حجم فایل :54 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی فرگاز

دانلود پروژه طراحی فرگاز

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES, AutoCAD حجم فایل :17 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی جک هیدرولیک

دانلود پروژه طراحی جک هیدرولیک

نوع فایل:,STL ,  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :9 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی اسلحه تک تیر انداز Unique Alpine TPG-1

دانلود پروژه طراحی اسلحه تک تیر انداز Unique Alpine TPG-1

نوع فایل:,STL ,  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :116 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی هواپیمای جنگنده F16

دانلود پروژه طراحی هواپیمای جنگنده F16

نوع فایل:, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :176 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir