تاسیس مدرسه فوتبال

راهنمای مجوز تاسیس مدارس فوتبال

راهنمای مجوز تاسیس مدارس فوتبال

محتویات فایل دانلودی : آیین نامه مدارس فوتبال شرایط مجوز تاسیس مدارس فوتبال شرایط متقاضی تاسیس مدارس فوتبال شرایط و صلاحیت مربیان مدارس فوتبال امکانات و تسهیلات لازم برای تاسیس مدارس فوتبال راهنمای عضو گیری مدارس فوتبال راهنمای نام گذاری… ادامه مطلب