طراحی بازوی رباتیک

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک یوآرم uArm

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک یوآرم uArm

نوع فایل:, AutoCAD حجم فایل :4 مگابایت

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک کوکا

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک کوکا

نوع فایل: STEP / IGES حجم فایل :38 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیک

نرم افزار : SOLIDWORKS,AUTOCAD STEP/ IGES حجم فایل :27 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir