فایل stl

دانلود پروژه طراحی اسب چوبی پازلی

دانلود پروژه طراحی اسب چوبی پازلی

نرم افزار : , STEP / IGES, SOLIDWORKS,STL حجم فایل :27 مگابایت

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیکی فانوک FANUC R2000iA/165F

دانلود پروژه طراحی بازوی رباتیکی فانوک FANUC R2000iA/165F

نوع فایل: STL, STEP / IGES حجم فایل :10 مگابایت

دانلود پروژه طراحی سوله

دانلود پروژه طراحی سوله

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :27 مگابایت

دانلود پروژه طراحی موتور رولز رویس

دانلود پروژه طراحی موتور رولز رویس

نوع فایل: Solid Edge , STL , STEP / IGES حجم فایل :106 مگابایت

دانلود پروژه طراحی برج کریستالی پازلی

دانلود پروژه طراحی برج کریستالی پازلی

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :91 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دریل عمودی

دانلود پروژه طراحی دریل عمودی

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :49 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی موتور استرلینگ Beamer Stirling Engine

دانلود پروژه طراحی موتور استرلینگ Beamer Stirling Engine

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, AutoCAD حجم فایل :13 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir  

دانلود پروژه طراحی هواپیما کنترلی Yak-55 RC

دانلود پروژه طراحی هواپیما کنترلی Yak-55 RC

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS حجم فایل :13 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی سینک دستشویی

دانلود پروژه طراحی سینک دستشویی

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :8 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی سیلندر (کپسول ) گاز اکسیژن

دانلود پروژه طراحی سیلندر (کپسول ) گاز اکسیژن

نوع فایل: STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل :2 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

12