فرمول های ریاضی ششم

فیلم آموزش فرمول های ریاضی عشق !

فیلم آموزش فرمول های ریاضی عشق !

با توجه به تحقیقات بنده ، عشق از عشقه گرفته شده و آن گیاهی است به نام لبلاب، که چون بر درختی پیچد آن را بخشکاند.در اینجا میخواهیم بهترین درس دنیا (ریاضی 🙂 ) را با عشق براتون جذاب تر… ادامه مطلب