فیلم دانشگاهی

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

این مجموعه فیلم آموزشی دانشگاهی شامل تدریس پروفسور اریک لندر استاد تمام دانشگاه MIT و رهبر پروژه ژنوم انسان و پروفسور رابرت ای وینبرگ برنده مدال ملی علوم ۱۹۹۷ است .مسائلی که در این درس به آن پرداخته میشود عبارت… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به مباحث  درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور میشل میان در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :شامل ایمنی در آزمایشکاه، تجهیزات آزمایشگاهی، سلول، ایزولیشن آنزیم… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به مباحث درس زیست شناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور رابرت فیشر و پروفسور دیوید ویزبالت در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :مقدمات زیست شناسی، ساختار و عملکرد… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک می پردازد که توسط پروفسور ادموند برتشینگر و پروفسور ادوین تیلور در دانشگاه MIT  ارائه شده است. مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۲ دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۲ دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس فیزیک کوانتوم ۲ می پردازد که توسط پروفسور بارتون زیباچ در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : فیزیک کوانتوم مدرن – مکانیک کوانتومی-… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۱ دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۱ دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس فیزیک کوانتوم ۱ می پردازد که توسط پروفسور آلن آدامز، پروفسور متیو ایوانز و پروفسور بارتون زیباچ در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :فوتوالکتریک–فوتون… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث  درس ارتعاشات و امواج می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :ارتعاشات مکانیکی و امواج، اسیلاتورها،  تابش الکترو مغناطیسی،… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی می پردازد که توسط پروفسور مارک سوئر در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: اندیشه سیاسی آمریکایی آفریقایی-اندیشه سیاسی سیاه و سفید- تاریخ جنبش های… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس سیاست و استراتژی می پردازد که توسط پروفسور کاتلین باون در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: مقدمه ای بر مطالعه تعامل استراتژیک در برنامه های سیاسی… ادامه مطلب

فیلم آموزشی درس نجوم دانشگاه لس آنجلس

فیلم آموزشی درس نجوم دانشگاه لس آنجلس

این فیلم آموزشی به بررسی درس نجوم می پردازد که توسط پروفسور ویکن کیلدیان در دانشگاه لس آنجلس ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:بررسی خورشید-سایه-نیروی مغناطیسی-مشتری زهره عطارد ماه -نور-هسته زمین-واحدهای نجومی-جزر و مد -خورشید… ادامه مطلب