فیلم دانشگاهی

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس بیولوژی دانشگاه MIT

این مجموعه فیلم آموزشی دانشگاهی شامل تدریس پروفسور اریک لندر استاد تمام دانشگاه MIT و رهبر پروژه ژنوم انسان و پروفسور رابرت ای وینبرگ برنده مدال ملی علوم ۱۹۹۷ است .مسائلی که در این درس به آن پرداخته میشود عبارت اند از : اصول اساسی بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی , عملکرد […]

فیلم آموزشی درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به مباحث  درس آزمایشگاه زیست شناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور میشل میان در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :شامل ایمنی در آزمایشکاه، تجهیزات آزمایشگاهی، سلول، ایزولیشن آنزیم ها، فتوسنتز، تجزیه و تحلیل به روش PCR، ژنتیک، بیوانفورماتیک، آناتومی،بررسی مهره داران، تولید مثل […]

فیلم آموزشی درس زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس زیست شناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به مباحث درس زیست شناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور رابرت فیشر و پروفسور دیوید ویزبالت در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :مقدمات زیست شناسی، ساختار و عملکرد سلول، ژنتیک مولکولی ، تکامل حیوانات، رفتار حیوانات و … مدت آموزش: ۱۲ ساعت زبان

فیلم آموزشی درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس سیاه چاله ها ، نسبیت عام و اختر فیزیک می پردازد که توسط پروفسور ادموند برتشینگر و پروفسور ادوین تیلور در دانشگاه MIT  ارائه شده است. مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : مطالعه اثرات فیزیکی در مجاورت یک سیاه چاله-درک نسبیت عام، فیزیک نجومی […]

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۲ دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۲ دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس فیزیک کوانتوم ۲ می پردازد که توسط پروفسور بارتون زیباچ در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : فیزیک کوانتوم مدرن – مکانیک کوانتومی- نوسانگر هماهنگ، مکانیک کوانتومی در فضای سه بعدی، تکانه زاویه ای، چرخش، حرکت زاویه ای […]

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۱ دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس فیزیک کوانتوم ۱ دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس فیزیک کوانتوم ۱ می پردازد که توسط پروفسور آلن آدامز، پروفسور متیو ایوانز و پروفسور بارتون زیباچ در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :فوتوالکتریک-فوتون ها- آزمایش فرانک هرتز، اتم بور، پراش الکترون، امواج دوبروی- موج و ذره -معادله شرودینگر، […]

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس ارتعاشات و امواج دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث  درس ارتعاشات و امواج می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :ارتعاشات مکانیکی و امواج، اسیلاتورها،  تابش الکترو مغناطیسی، آلات موسیقی، غروب قرمز، نور، رنگین کمان، هاله، پرتو ایکس، ستاره های نوترونی، سیاه چاله […]

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس مطالعات آفریقایی آمریکایی می پردازد که توسط پروفسور مارک سوئر در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: اندیشه سیاسی آمریکایی آفریقایی-اندیشه سیاسی سیاه و سفید- تاریخ جنبش های اجتماعی آمریکایی آفریقایی- رابطه بین اندیشه سیاسی سیاه و سفید و  تفکر غربی و … […]

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس سیاست و استراتژی دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس سیاست و استراتژی می پردازد که توسط پروفسور کاتلین باون در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: مقدمه ای بر مطالعه تعامل استراتژیک در برنامه های سیاسی . استفاده از نظریه بازی و دیگر استراتژی های مدلسازی در سیاست- درک بهتر از […]

فیلم آموزشی درس نجوم دانشگاه لس آنجلس

فیلم آموزشی درس نجوم دانشگاه لس آنجلس

این فیلم آموزشی به بررسی درس نجوم می پردازد که توسط پروفسور ویکن کیلدیان در دانشگاه لس آنجلس ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:بررسی خورشید-سایه-نیروی مغناطیسی-مشتری زهره عطارد ماه -نور-هسته زمین-واحدهای نجومی-جزر و مد -خورشید گرفتگی – آینه سهموی مدت آموزش: ۱۲۰۰ دقیقه زبان آموزش : انگلیسی حجم :  ۲/۵ […]