فیلم فرانسه

فیلم آموزشی درس تاریخ فرانسه از سال۱۸۷۱ دانشگاه ییل امریکا

فیلم آموزشی درس تاریخ فرانسه از سال۱۸۷۱ دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس تاریخ فرانسه مربوط به رشته تاریخ می پردازد که توسط پروفسور جان مریمان در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:ظهور فرانسه مدرن -سیاست فرانسه – تغییرات اجتماعی… ادامه مطلب