پروژه STEP / IGES

دانلود پروژه طراحی سرویس بهداشتی و دستشویی مدرن

دانلود پروژه طراحی سرویس بهداشتی و دستشویی مدرن

نوع فایل: 3dsmax, Rhino ,STEP/ IGES حجم فایل : 13 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دستگاه پر کردن و بسته بندی بطری

دانلود پروژه طراحی دستگاه پر کردن و بسته بندی بطری

نوع فایل: STEP / IGES حجم فایل : 245 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی موتور سیکلت هارلی دیویدسن Harley Davidson 1200

دانلود پروژه طراحی موتور سیکلت هارلی دیویدسن Harley Davidson 1200

نوع فایل: STEP / IGES, SOLIDWORKS, Parasolid حجم فایل : 460 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دستگاه فروش اتوماتیک قهوه (وندینگ)

دانلود پروژه طراحی دستگاه فروش اتوماتیک قهوه (وندینگ)

نوع فایل:,  SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 9 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی تخت خواب دونفره

دانلود پروژه طراحی تخت خواب دونفره

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 9 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

دانلود پروژه طراحی دمپر گرد Vortex Damper

نوع فایل:obj حجم فایل : 66 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

دانلود پروژه طراحی شهر مدرن

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 2360 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی میز تنیس (پینگ پنگ)

دانلود پروژه طراحی میز تنیس (پینگ پنگ)

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 11 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی وان حمام مدرن

دانلود پروژه طراحی وان حمام مدرن

نوع فایل: STEP / IGES حجم فایل : 10 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir

دانلود پروژه طراحی تندیس زن

دانلود پروژه طراحی تندیس زن

نوع فایل:, STL, SOLIDWORKS, STEP / IGES حجم فایل : 26 مگابایت پسورد : www.projectdownload.ir