کاردستی پاکت نامه

فیلم آموزش ساخت پاکت نامه هدیه

فیلم آموزش ساخت پاکت نامه هدیه

هدیه دادن همیشه خوبه !خوب تر وقتی هست که هدیتون به عشقتون  باشه ! و خوب تر تر وقتی هست که هدیتون رو داخل یه پاکت نامه مخصوص هدیه بزارید! در این فیلم آموزشی از سایت فوت کوزه گری بهتون… ادامه مطلب

فیلم آموزش ساخت پاکت نامه عاشقانه

فیلم آموزش ساخت پاکت نامه عاشقانه

هدیه دادن همیشه خوبه !خوب تر وقتی هست که هدیتون به عشقتون  باشه ! و خوب تر تر وقتی هست که هدیتون رو داخل یه پاکت عاشقانه بزارید! در این فیلم آموزشی از سایت فوت کوزه گری بهتون یاد میدیم… ادامه مطلب