• اصول بازاریابی و فروش

    فیلم آموزش اصول بازاریابی با ایمیل

    بنظر شما ایمیل مرده است؟نه هنوز!پابرجاست مثل همیشه!پس ابزاری خوبی است برای بازاریابی اینترنتی!در اینجا قصد داریم شما را با بازاریابی ایمیلی آشنا کنیم.استاد این فیلم آموزشی  C.C. Chapman  است . Chapman خالق محتواهای شرکت Coca-Cola است.او بعنوان یک مشاور بازاریاب…