فیلم آموزشی درس سخنرانی و فن بیان دانشگاه هیوستون امریکا

این فیلم آموزشی به بررسی درس سخنرانی و فن بیان می پردازد که توسط پروفسور دبورا بریج در دانشگاه هوستون امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:اصول سخنرانی عمومی-مهارت های کلامی و … Continue reading فیلم آموزشی درس سخنرانی و فن بیان دانشگاه هیوستون امریکا

فیلم آموزشی درس نظریات ارتباطات دانشگاه هیوستون امریکا

این فیلم آموزشی به بررسی درس نظریات ارتباطات می پردازد که توسط پروفسور مارتا هوان در دانشگاه هوستون امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:بررسی انواع نظریات ارتباطات انسانی – منابع … Continue reading فیلم آموزشی درس نظریات ارتباطات دانشگاه هیوستون امریکا