مستند داستان علم : آیا میتوانیم نیرویی نامحدود داشته باشیم ؟

 اگر ذهن شما درگیر سوالاتی مثل ما کی هستیم؟ جهان از چه ساخته شده است؟ و… هست ، مستند داستان علم را از دست ندهید ! سوال های بزرگ و مهمی وجود دارندکه از سپیده … Continue reading مستند داستان علم : آیا میتوانیم نیرویی نامحدود داشته باشیم ؟

فیلم آموزشی درس مدارهای الکترونیکی دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مباحث درس مدارهای الکترونیکی می پردازد که توسط پروفسور آنانت آگاروال در دانشگاه MIT ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: resistive elements and networks; independent and … Continue reading فیلم آموزشی درس مدارهای الکترونیکی دانشگاه MIT

فیلم آموزشی درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک دانشگاه MIT

این فیلم آموزشی به مبحث درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک می پردازد که توسط پروفسور والتر لوین در دانشگاه MIT  ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :مفاهیم الکتریسیته، … Continue reading فیلم آموزشی درس الکتریسیته، مغناطیس و اپتیک دانشگاه MIT