فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

این فیلم آموزشی به بررسی درس اقتصاد مالی می پردازد که توسط کریس بروکس در دانشگاه کمبریج ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:رگرسیون خطی-رگرسیون چندگانه-نسبت تی – آزمون فرضیه-مدل قیمت گذاری-CLRM … Continue reading فیلم آموزشی درس اقتصاد مالی دانشگاه کمبریج

فیلم آموزشی درس بازارهای مالی دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس بازارهای مالی می پردازد که توسط رابرت جی شیلر و پروفسور آرتور اوکان در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:تئوری های مالی-بررسی … Continue reading فیلم آموزشی درس بازارهای مالی دانشگاه ییل امریکا

فیلم آموزشی درس حسابداری مالی کالج جانسون امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث  درس حسابداری مالی می پردازد که توسط دیوید کراگ استاد کالج جانسون امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:مفاهیم حسابداری عمومی–تجزیه و تحلیل معامله–صورتهای مالی–بستانکارو بدهکار … Continue reading فیلم آموزشی درس حسابداری مالی کالج جانسون امریکا