فیلم آموزشی درس قانون و آب و هوا دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس قانون و آب و هوا  می پردازد که توسط پروفسور سایمی پاینه و دن فاربر در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:علم … Continue reading فیلم آموزشی درس قانون و آب و هوا دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس حقوق بین الملل محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس حقوق بین الملل محیط زیست  می پردازد که توسط پروفسور سمی کین در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:محدوده قانونی حقوق بین الملل … Continue reading فیلم آموزشی درس حقوق بین الملل محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا