فیلم آموزشی درس روانشناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

این فیلم آموزشی به مباحث درس روانشناسی عمومی می پردازد که توسط پروفسور جان کیل در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد :مفهوم روانشناسی،مشکلات روان شناسی و … … Continue reading فیلم آموزشی درس روانشناسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

فیلم آموزشی درس آشنایی با روانشناسی دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس آشنایی با روانشناسی می پردازد که توسط پروفسور پائول بلوم در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: بررسی مسائلی نظیر ادراک، … Continue reading فیلم آموزشی درس آشنایی با روانشناسی دانشگاه ییل امریکا