فیلم آموزشی درس جبر دانشگاه یوتا امریکا

این فیلم آموزشی به مبحث جبر می پردازد که بر اساس کتاب لارسون و هوستلر در دانشگاه یوتا امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :اصول جبر , … Continue reading فیلم آموزشی درس جبر دانشگاه یوتا امریکا

فیلم آموزشی درس دیفرانسیل و انتگرال دانشگاه میزوری امریکا

این فیلم آموزشی به مبحث دیفرانسیل و انتگرال می پردازد که توسط  پروفسور ریچارد دلاوار در دانشگاه میزوری کانزاس‌سیتی امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از :توابع ,لیمیت,مشتق … Continue reading فیلم آموزشی درس دیفرانسیل و انتگرال دانشگاه میزوری امریکا