فیلم آموزشی لغات زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد

این فیلم آموزشی به مباحث درس زبان انگلیسی بحث لغات می پردازد که توسط  دانشگاه آکسفورد ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: نکات ضروری برای حفظ و کاربرد صحیح لغات انگلیسی … Continue reading فیلم آموزشی لغات زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد

فیلم آموزشی درس زبان انگلیسی دانشگاه MIT امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس زبان انگلیسی می پردازد که توسط پروفسور یوو در دانشگاه MIT امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: Listening, Speaking, and Pronunciation مدت آموزش: 240 دقیقه … Continue reading فیلم آموزشی درس زبان انگلیسی دانشگاه MIT امریکا