فیلم آموزشی درس حقوق بین الملل محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا

این فیلم آموزشی به بررسی درس حقوق بین الملل محیط زیست  می پردازد که توسط پروفسور سمی کین در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:محدوده قانونی حقوق بین الملل … Continue reading فیلم آموزشی درس حقوق بین الملل محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا

فیلم آموزشی درس آناتومی انسان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

این فیلم آموزشی به مبحث آناتومی انسان می پردازد که توسط پروفسور ماریان دایموند در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : ساختمان بدن، سیستم … Continue reading فیلم آموزشی درس آناتومی انسان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

فیلم آموزشی درس فیزیولوژی انسان کالج وست لس آنجلس

این فیلم آموزشی به مبحث فیزیولوژی انسان می پردازد که توسط پروفسور فینک در کالج وست لس آنجلس ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد عبارت اند از : قلب و … Continue reading فیلم آموزشی درس فیزیولوژی انسان کالج وست لس آنجلس

فیلم آموزشی درس بیوشیمی دانشگاه MIT

این مجموعه فیلم آموزشی شامل تدریس پروفسور اریک لندر استاد تمام دانشگاه MIT و رهبر پروژه ژنوم انسان و پروفسور رابرت ای وینبرگ برنده مدال ملی علوم 1997 است .مسائلی که در این درس به … Continue reading فیلم آموزشی درس بیوشیمی دانشگاه MIT